Bölüm Tanıtımı

     Kuruluş

Bölümümüz, 3897 sayılı kanunun 19. maddesi ile 03.07.1992 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulan Gümüşhane Mühendislik Fakültesi bünyesinde faaliyete geçmiştir. 22.05.2008 tarihinde 5765 sayılı kanuna eklenen Ek 98. madde ile Gümüşhane Üniversitesi kurulmuş ve bu tarihten sonra, Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ne bağlanmıştır. Ağustos 2009 tarihi itibariyle akademik eleman alımına başlanmıştır.

      Personel

Bölümümüzde 4 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır.


      Öğrenci

2015-2016 Eğitim-Öğretim dönemi itibariyle bölümümüz normal öğretim ve ikinci öğretim olmak üzere öğrenci kabul etmektedir.

 
      Elektrik Elektronik Hakkında


Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Dünya'da ve Türkiye'de gelişen ileri teknolojinin temelini oluşturduğundan, bu bölümden mezun olanların çalışma alanları geniş, çalışabilecekleri kurum sayısı fazladır. Ülkemizde iş garantisinin fazla olduğu mesleklerden birisidir. Mezunlar, elektrik enerjisinin üretim, iletim, dağıtım ve kullanımı, iletişim (radyo, TV, uydu haberleşmesi vb.) sistemleri, endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemleri, elektronik enstrümantasyon, ve bilgisayar donanım ve yazılımı gibi alanlarda etkinlik gösteren tüm kamu ve özel kesim kuruluşlarında, yükseköğretim ve araştırma kurumlarında, tasarım, üretim, kalite kontrol, işletme ve sistem güvenliği aşamalarında görev alabilmektedirler.


Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: eem@gumushane.edu.tr Telefon: 0 456 233 74 45 Faks: 0 456 233 74 46