Elektrik Tesisleri

Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı araştırma ve uygulama alanları

 

 • Enerji Üretim Sistemleri: Santralar (Hidrolik, Termik, Nükleer, vb.)
 • Alternatif Enerji Kaynakları (Rüzgar, Güneş, Jeotermal, Biokütle, vb.)
 • Enerji Ekonomisi
 • Yakıt Pilleri (Fuel-Cell)
 • Kojenerasyon (Birleşik Isı-Güç Santralleri)
 • Otoprodüktör Sistemleri
 • Trans (AB Birliği) ve Tie (Ülkelerarası) Enerji Uygulamaları
 • Endüstriyel Tesis ve Fabrikaların Elektrifikasyon Projelendirmesi
 • Elektrifikasyon Planlama, Fizibilite, Tasarım ve İşletmesi
 • Ulusal ve Uluslararası Enerji Politikaları
 • Enerji Yönetimi

 

 • Enerji SCADA’sı (Enerjinin Uzaktan Gözlem ve Kontrolü)
 • Bilgisayar Destekli Projelendirme-Tasarım-Çizim (CAD)
 • Enerji Dağıtım ve Fider Otomasyonu
 • Sayaç-Abone Entegrasyonu ve Otomasyonu
 • Enerji Tasarruf Yöntemleri
 • Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Temelli Enerji Kontrolü
 • Enerji İletim Hatları ve Projelendirilmesi (Tasarım ve Çizim)
 • Şalt Merkezleri Ekipman ve Malzemeleri (Kesici, Ayırıcı, Röleler, vb.)

 

 • Güç, Dağıtım ve Ölçü Transformatörleri -Açık Hava (AIS) ve Gaz Yalıtımlı (GIS) Transformatör Merkezleri
 • Enerji Dağıtım Şebekesi Projelendirmesi (Tasarım ve Çizim)
 • OG Transformatör Merkezi (TM) Projelendirmesi (Tasarım ve Çizim)
 • Yük Akış Analizleri
 • Yük Tahmin Yöntemleri
 • Güç Kararlılık Analizleri
 • Kablolar (Kuvvetli Akım ve Zayıf Akım)
 • Fiber Optik Kablolar
 • Reaktif Güç Kompanzasyonu (Güç Katsayısı Düzeltme)

 

 • Enerji (Güç) Kalitesi
 • Statik VAR Kompanzasyon ve FACT Cihazları
 • Harmonikler, Etkileri ve Çözüm Yöntemleri
 • Filtreler (Pasif ve Aktif Filtreler)
 • Elektrik Tesislerinde Koruma
 • Elektrik Tesislerinde Güvenlik
 • Elektrik Tesislerinde Topraklama
 • Yıldırımlık (Paratoner) Tesisleri
 • Koruma Röleleri (Mesafe, Diferansiyel, vb.)
 • Aydınlatma Ekipmanları (Lambalar, Dimmer, Gonyometre, vb.)

 

 

 • Fiber Optik Aydınlatma
 • LED’li Aydınlatma
 • Yol ve Tünel Aydınlatması
 • Cold-Katot Sistemleri
 • Adreslenebilir (Dali) Aydınlatma
 • Dinamik Aydınlatma
 • Konut, İş merkezi, Otel, Hastane, Fabrika Aydınlatma Projesi Tasarım ve Çizimi
 • Elektrik İç Tesisatı (Kuvvetli ve Zayıf Akım Komponentleri)
 • Elektrik Pano Tasarımı ve Çizimi
 • Pano Ekipmanları (Sigorta, Şalter, Kontaktör, Buton, vb.)
 • Busbar Güç Dağıtım Sistemleri
 • Akıllı Bina Sistemleri


Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: eem@gumushane.edu.tr Telefon: 0 456 233 74 45 Faks: 0 456 233 74 46